آئروسل (هواپخش)

آئروسل (هواپخش) یک ذره‌ی کوچک از یک جامد و یا مایع است که در یک گاز معلق است. معمولاً این گاز هوا است.

ممکن است از آئروسل‌ها در زمینه‌ی آلودگی و یا ویروس‌های کشنده شنیده باشید. اما مقدار زیادی آئروسل طبیعی در جهان وجود دارد. غبار و مه هر دو آئروسل هستند – قطرات ریز آب معلق در هوا.

البته مردم نیز آئروسل تولید می‌کنند. دود ناشی از آتش سوزی حاوی آئروسل به شکل ذرات ریز دوده است. سوزاندن سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی، منجر به آلودگی هوا توسط آئروسل‌ها می‌شود. و برخی از بیماری‌ها – مانند سرخک – می‌توانند به صورت آئروسل شیوع پیدا کنند.

منبع: sciencenewsforstudents

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید