الکترون

الکترون یکی از سه نوع ذره‌ی تشکیل دهنده‌ی یک اتم است. دو نوع دیگر پروتون‌ها و نوترون‌ها هستند. پروتون‌ها و نوترون‌ها مرکز یا هسته‌ی یک اتم را تشکیل می‌دهند. الکترون‌ها در یک ابر پیرامونی قرار دارند. آنها پیرامون مرکز اتم ازدحام می‌کنند. دلیل دارا بودن بار الکتریکی منفی الکترون‌ها همین است. این باعث می‌شود که آنها جذب پروتون‌های دارای بار مثبت در هسته شوند. به طور معمول، اتم‌ها به همان تعداد که الکترون دارند پروتون نیز دارند. بنابراین اتم‌ها از نظر الکتریکی خنثی هستند.

برخلاف پروتون‌ها و نوترون‌ها، الکترون‌ها حاوی ذرات کوچکتری نیستند. به همین خاطر، آنها ذرات بنیادی هستند. الکترون‌ها بسیار کوچک هستند. جرم آنها تنها حدود 1/1800 جرم پروتون‌ها یا نوترون‌ها است. با این حال، الکترون‌ها نقش مهمی در نحوه‌ی رفتار اتم‌ها ایفا می‌کنند. اتم‌های عناصر مختلف الکترون‌های خود را در آرایش‌های مختلف در اطراف هسته نگه می‌دارند. این آرایش به هر عنصر ویژگی‌های متمایز خود را می‌دهد. برای مثال، تعیین می‌کند که یک عنصر تا چه حد الکتریسیته را به خوبی هدایت می‌کند. همچنین دمای جوش عنصر را تعیین می‌کند. و این آرایش، میزان شانس به اشتراک گذاری الکترون‌های موجود در اتم‌ها را با یکدیگر تعیین می‌کند. هنگامی که اتم‌ها الکترون‌ها را به اشتراک می‌گذارند، به یکدیگر متصل شده و مولکول‌ها را تشکیل می‌دهند.

منبع: sciencenewsforstudents

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید