انواع فوتوکاتالیست‌ها

(در حال بروزرسانی این مطلب هستیم)

فوتوکاتالیست‌ها نیز همانند کاتالیست‌ها به دو دسته‌ی همگن و ناهمگن تقسیم می‌شوند:

1. فوتوکاتالیست‌های همگن

همانند کاتالیست‌های همگن هستند.

2. فوتوکاتالیست‌های ناهمگن

همانند کاتالیست‌های ناهمگن هستند.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید