اکسایش و کاهش

اکسایش فرآیندی است که در آن یک یا چند ذره با بار منفی از یک اتم – الکترون – توسط اتمی دیگر به سرقت می‌رود. کاهش فرآیندی است که در آن یک اتم یک یا چند الکترون را از نوع دیگری از اتم می‌دزدد. این فرایندها با هم اتفاق می‌افتند. هنگامی که این اتفاق می‌افتد، اتمی که الکترون را می‌دزدد کاهش می‌یابد. گفته می‌شود اتمی که الکترون(های) آن به سرقت رفته اکسید می‌شود.

در کنار هم، واکنش‌های اکسایش – کاهش را واکنش‌های ریداکس نیز می‌نامند. آنها واکنش‌های شیمیایی بسیار رایج هستند. برای مثال، زنگ یک واکنش ریداکس است. وقتی آهن با آب ترکیب می‌شود، اتم‌های اکسیژن موجود در مولکول‌های آب الکترون‌های اتم‌های آهن را می‌دزدند. اکسیژن کاهش می‌یابد – الکترون‌هایی را دریافت می‌کند. آهن اکسید می‌شود – الکترون‌هایی را از دست می‌دهد. نتیجه‌ی این واکنش شیمیایی تجزیه‌ی فلز در طول زمان است.

منبع: sciencenewsforstudents

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید