برهم‌کنش ماده‌ی تاریک با ماده‌ی معمولی در قلب کهکشان

مطالعه: در قلب کهکشان ماده‌ی تاریک با ماده‌ی معمولی برهم‌کنش دارند.

دانشمندان برهمکنشی بین ماده‌ی تاریک و ماده‌ی معمولی در مرکز کهکشان پیشنهاد دادند. این تیم 300 کهکشان مارپیچی دوردست را مورد مطالعه قرار دادند و یک هاله‌ی ماده‌ی تاریک در مرکز پیدا کردند که ابعاد آن با گذشت زمان افزایش می‌یابد؛ این افزایش نشان‌دهنده‌ی برهم‌کنش میان ماده‌ی تاریک و معمولی است. محققان این تغییر ابعاد را به ویژگی‌های متضاد کهکشان‌های دور و نزدیک نسبت دادند.

منبع: theprint

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید