شناسایی «نرون‌های ریاضی» در مغز

«نرون‌های ریاضی» که در طی عملیات ریاضی خاصی در مغز شلیک می‌شوند، شناسایی شدند.

مطالعه‌ای که توسط دانشگاه‌های توبینگن و بن انجام شد، «نرون‌های ریاضی» را شناسایی کرد که به طور ویژه در طی محاسبات ریاضی خاصی شلیک می‌شوند. برخی از نورون‌های موجود در مغز منحصراً در حین جمع‌ها فعال می‌شوند، در حالی که برخی دیگر در حین تفریق‌ها فعال می‌شوند، صرف نظر از اینکه عملیات به صورت واژگان نوشته شده باشند یا نمادها. این مطالعه در مجله‌ی Current Biology منتشر شده است.

منبع: aninews

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید