فوتوکاتالیست‌ها و نیمه‌هادی‌ها

(در حال بروزرسانی این مطلب هستیم)

نیمه‌هادی‌ها به موادی گفته می‌شوند که از نظر اپتیکی دارای گاف انرژی و یا نوار ممنوعه‌ی کوچکتر از 4eV باشند.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید