قلیایی

این واژه یک ماده‌ی شیمیایی پایه را توصیف می‌کند. ماده‌ی شیمیایی پایه ماده‌ای است که یون‌های هیدروکسید (OH-) در محلول آزاد می‌کند. این مواد شیمیایی PH بالاتر از 7.0 دارند.

واژه‌ی «قلیایی» از کلمه‌ی قلیا گرفته شده است که به نمک‌های فلزات قلیا اشاره دارد. نمک‌های فلزات قلیا مانند بی کربنات سدیم – یا جوش شیرین – همیشه پایه هستند و بنابراین اکنون می‌توان از قلیایی برای توصیف هر ماده‌ی شیمیایی پایه استفاده کرد.

هر دو واژه‌ی قلیایی و قلیا از کلمه‌ی عربی «القلی» گرفته شده‌اند. این کلمه برای خاکستر گیاهان شور است. هنگامی که این گیاهان سوزانده می‌شوند، خاکستر آنها یک پایه‌ی قوی ایجاد می‌کند. این پایه نمک فلز قلیای پتاسیم است. هنگامی که مواد شیمیایی قلیایی مانند اینها با روغن یا سایر چربی‌ها ترکیب می‌شوند، صابون را تشکیل می‌دهند.

منبع: sciencenewsforstudents

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید