نابودی گلبول‌های قرمز خون در فضا؛ سریعتر از زمین!

تحقیق: گلبول‌های قرمز خون در فضا سریعتر از زمین از بین می‌روند.

مطالعه‌ای روی 14 فضانورد توسط دانشگاه اتاوا نشان داد که گلبول‌های قرمز خون (RBCها) در فضا 50 درصد بیشتر از زمین از بین می‌روند که این باعث می‌شود تا فضانوردان از «کم‌خونی فضایی» رنج ببرند. دکتر گای ترودل، سرپرست تیم تحقیق، گفت: «مطالعه‌ی ما نشان می‌دهد که با رسیدن به فضا، گلبول‌های قرمز خون بیشتری از بین می‌روند و این امر در تمام مدت ماموریت فضانورد ادامه می‌یابد.»

منبع: reuters

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید