پیوند

در شیمی، پیوند یک وابستگی و اتصال بین اتم‌ها است. پیوندها به این دلیل شکل می‌گیرند که اتم‌ها از ذرات با بارهای الکتریکی ساخته شده‌اند. مرکز یک اتم شامل ذرات با بار مثبت و ذرات بدون بار است. ذرات اطراف یک اتم هر کدام دارای بار منفی هستند. آیا این جمله‌ی “متضادها یکدیگر را جذب می‌کنند” را شنیده‌اید؟ در شیمی نیز کاربرد دارد. جاذبه‌ی بین بارهای منفی در یک اتم و بارهای مثبت در اتمی دیگر اساس پیوند شیمیایی است.

پیوندهای شیمیایی بین اتم‌های منفرد مولکول‌ها را تشکیل می‌دهند. پیوندها همچنین می‌توانند بین اتم‌های موجود در مولکول‌ها و سایر اتم‌ها یا مولکول‌های مجاور تشکیل شوند. پیوندهای شیمیایی هر چیز جامد روی زمین را تشکیل می‌دهند – از تخته سنگ‌های عظیم گرفته تا سلول‌های در بدن شما.

انواع مختلفی از پیوندهای شیمیایی وجود دارند. همه‌ی آنها برای شکل‌گیری و شکستن نیاز به انرژی دارند. هر واکنش شیمیایی شامل تغییری در پیوندهای شیمیایی با اضافه و یا حذف شدن اتم‌ها از مولکول‌ها می‌شود. به همین دلیل است که همه‌ی واکنش‌های شیمیایی انرژی را در بر می‌گیرند.

منبع: sciencenewsforstudents

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید