پی

پی یک ثابت ریاضی است – عددی که مقدار آن هرگز تغییر نمی‌کند. پی با حرف یونانی π نمادگذاری شده است. این عدد عبارت است از نسبت محیط دایره – مسافت پیرامون لبه‌ی بیرونی – به قطر آن، طول در سراسر مرکز آن. این نسبت همواره پی به یک است. عدد پی اغلب به 3.14 یا 3.14159 خلاصه می‌شود. اما این عدد در واقع نامتناهی است. یک خردکننده‌ی عدد، عدد پی را تا 50 تریلیون رقم محاسبه کرد. ارقام بعد از رقم اعشار، با این حال، برای همیشه، تا بینهایت ادامه می‌یابند.

ریاضی‌دانان می‌توانند از پی برای تعیین محیط دایره از قطر آن استفاده کنند. برای مثال، دایره‌ای به قطر یک متر، محیطی برابر با 3.14159 متر خواهد داشت. اگر قطر آن دو متر شود، محیط آن برابر با 6.28318 متر خواهد شد.

پی همچنین می‌تواند برای محاسبه‌ی مساحت یک دایره استفاده شود. شعاع دایره نصف قطر آن است. مساحت برابر است با پی ضرب در مجذور شعاع. پس مساحت آن دایره به قطر یک متر برابر با 0.79 متر مربع است. برای مثال، دانشمندان ممکن است از این معادله برای تعیین اندازه‌ی دهانه‌های روی ماه استفاده کنند یا برای محاسبه‌ی مکان سفر یک فضاپیما.

اما برخی از ریاضیدانان فکر می‌کنند که پی بسیار گیج کننده است. در عوض، آنها مایل‌اند از تاو – یا τ استفاده کنند. تاو نسبت بین محیط دایره و شعاع آن است. تاو برابر با 2π است. مانند پی، تاو نیز ثابت و نامتناهی است.

ریاضیدانان تاو را دوست دارند زیرا استفاده از آن برای محاسبه‌ی رادیان دایره – واحد اندازه‌گیری زاویه – مانند زاویه‌ی نوک یک تکه پیتزا آسان‌تر است. اگر آنها موفق به جایگزینی با پی شوند، به جای جشن گرفتن روز پی در 14 مارس (3/14)، مردم ممکن است در عوض روز تاو را در 28 ژوئن (6/28) جشن بگیرند. اما ممکن است تعداد زیادی از محصولات پخته شده‌ی خوشمزه وجود نداشته باشند.

منبع: sciencenewsforstudents

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید