سیلیکون

سیلیکون یک عنصر شیمیایی در جدول تناوبی است. عدد اتمی آن ۱۴ است، یعنی ۱۴ پروتون دارد. سیلیکون با خواصی مابین فلزات و نافلزات، یک «متالوئید» است. نام این عنصر از واژه‌ی لاتین «سایلکس» به معنای «چخماق»...

قلیایی

این واژه یک ماده‌ی شیمیایی پایه را توصیف می‌کند. ماده‌ی شیمیایی پایه ماده‌ای است که یون‌های هیدروکسید (OH-) در محلول آزاد می‌کند. این مواد شیمیایی PH بالاتر از 7.0 دارند. واژه‌ی «قلیایی» از کلمه‌ی...

الکترون

الکترون یکی از سه نوع ذره‌ی تشکیل دهنده‌ی یک اتم است. دو نوع دیگر پروتون‌ها و نوترون‌ها هستند. پروتون‌ها و نوترون‌ها مرکز یا هسته‌ی یک اتم را تشکیل می‌دهند. الکترون‌ها در یک ابر پیرامونی قرار...

فلز

فلزات موادی هستند که در سه ویژگی اصلی مشترک هستند. اولاً، آنها می‌توانند الکتریسیته و گرما را هدایت کنند. از سویی دیگر فلزات را می‌توان شکل داد. برخی از آنها چکش خوارند و به صورت ورقه‌های تخت...

پیوند

در شیمی، پیوند یک وابستگی و اتصال بین اتم‌ها است. پیوندها به این دلیل شکل می‌گیرند که اتم‌ها از ذرات با بارهای الکتریکی ساخته شده‌اند. مرکز یک اتم شامل ذرات با بار مثبت و ذرات بدون بار است. ذرات...

اکسایش و کاهش

اکسایش فرآیندی است که در آن یک یا چند ذره با بار منفی از یک اتم - الکترون - توسط اتمی دیگر به سرقت می‌رود. کاهش فرآیندی است که در آن یک اتم یک یا چند الکترون را از نوع دیگری از اتم می‌دزدد. این فرایندها...