تابش

تابش یکی از روش‌های انتقال انرژی از مکانی به مکان دیگر است. انرژی تابشی در فضا به صورت امواج یا ذرات منتقل شده و یا تابش می‌کند. ممکن است هنگام یادگیری درباره‌ی چگونگی انتقال گرما با تابش مواجه شده...

شتاب

شتاب نرخ تغییر سرعت در طول زمان است. سرعت در واقع همان تندی چیزی در یک جهت معین است. شتاب زمانی مطرح می‌شود که سرعت تغییر کند. از آنجایی که سرعت هم شامل تندی و هم جهت است، شتاب نیز می‌تواند هم شامل...

همرفت

همرفت یکی از سه روش اصلی انتقال گرما از مکانی به مکان دیگر است. گرما یا انرژی گرمایی به طور طبیعی از مکانی گرم به مکانی سرد جریان دارد. می‌تواند از طریق رسانش، تابش یا همرفت به آنجا برسد. همرفت گرما را...

جرم

جرم معیاری از میزان ماده‌ی تشکیل دهنده‌ی یک جسم فیزیکی است. معیار استاندارد برای جرم کیلوگرم است. جرم یک شی نشان می‌دهد که در هنگام اعمال یک نیرو، جسم چقدر در برابر افزایش یا کاهش سرعت مقاومت...

پلاسما

واژه‌ی پلاسما می‌تواند دو معنای کاملاً متفاوت داشته باشد. در فیزیک، پلاسما به یکی از چهار حالت ماده، همراه با جامد، مایع و گاز اشاره دارد. پلاسما گازی است که دارای بار الکتریکی است. پلاسما هنگامی...