باد خورشیدی

واژه‌ی «باد خورشیدی» ممکن است باعث شود شما نسیم ملایمی را تصور کنید. اما باد خورشیدی جریان شدیدی از ذرات باردار پرانرژی است که از خورشید در همه‌ی جهات خارج می‌شوند. این پلاسما بیشتر حاوی پروتون‌ها...