الکترون

الکترون یکی از سه نوع ذره‌ی تشکیل دهنده‌ی یک اتم است. دو نوع دیگر پروتون‌ها و نوترون‌ها هستند. پروتون‌ها و نوترون‌ها مرکز یا هسته‌ی یک اتم را تشکیل می‌دهند. الکترون‌ها در یک ابر پیرامونی قرار...