بهمن

واژه‌ی بهمن به هر توده‌ی بزرگی از ماده‌ی در حال غلتیدن از سراشیبی اطلاق می‌شود. اما این واژه معمولاً به برفی که از دامنه‌ی کوهی فرو می‌ریزد اشاره دارد. هنگامی که برف در ارتفاعات کوهی مختل می‌شود،...