تابش

تابش یکی از روش‌های انتقال انرژی از مکانی به مکان دیگر است. انرژی تابشی در فضا به صورت امواج یا ذرات منتقل شده و یا تابش می‌کند. ممکن است هنگام یادگیری درباره‌ی چگونگی انتقال گرما با تابش مواجه شده...