پلاسما

واژه‌ی پلاسما می‌تواند دو معنای کاملاً متفاوت داشته باشد. در فیزیک، پلاسما به یکی از چهار حالت ماده، همراه با جامد، مایع و گاز اشاره دارد. پلاسما گازی است که دارای بار الکتریکی است. پلاسما هنگامی...