گرداب‌ها در یک کالیروسکوپ

کلیپ جذاب مربوط به گرداب‌ها در یک کالیروسکوپ: