(51) آنتیموان

♦ نام: آنتیموان ♦ نماد: Sb ♦ سال کشف: 3000 پیش از میلاد ♦ کاشف: بازل ولنتاین ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O5 ♦ تعداد الکترون‌ها: 51 ♦ تعداد پروتون‌ها: 51 ♦ تعداد نوترون‌ها: 71 ♦ عدد اتمی: 51 ♦ جرم اتمی:...