(51) آنتیموان

♦ نام: آنتیموان ♦ نماد: Sb ♦ سال کشف: 3000 پیش از میلاد ♦ کاشف: بازل ولنتاین ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O5 ♦ تعداد الکترون‌ها: 51 ♦ تعداد پروتون‌ها: 51 ♦ تعداد نوترون‌ها: 71 ♦ عدد اتمی: 51 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 121.7600 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 6697 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 6530 ♦ نقطه ذوب: …

(51) آنتیموان ادامه مطلب »