سامانه پیام کوتاه: 5000504033

رایانامه: admin@classly.ir

تلفن ثابت: 35275338 – 028

آدرس: قزوین – تاکستان

کد پستی: 3494183662