متالوئیدها

(85) استاتین

♦ نام: استاتین ♦ نماد: At ♦ سال کشف: 1940 ♦ کاشف: پل امیل لکو د بویسباودران ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P7 ♦ تعداد الکترون‌ها: 85 ♦ تعداد پروتون‌ها: 85 ♦ تعداد نوترون‌ها: 125 ♦ عدد اتمی: 85 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 209.9871480 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) — ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: …

(85) استاتین ادامه مطلب »

(52) تلوریم

♦ نام: تلوریم ♦ نماد: Te ♦ سال کشف: 1783 ♦ کاشف: — ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O6 ♦ تعداد الکترون‌ها: 52 ♦ تعداد پروتون‌ها: 52 ♦ تعداد نوترون‌ها: 75 ♦ عدد اتمی: 52 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 127.6000 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 6240 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 5700 ♦ نقطه ذوب: (C°) 449.51 ♦ نقطه …

(52) تلوریم ادامه مطلب »

(51) آنتیموان

♦ نام: آنتیموان ♦ نماد: Sb ♦ سال کشف: 3000 پیش از میلاد ♦ کاشف: بازل ولنتاین ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O5 ♦ تعداد الکترون‌ها: 51 ♦ تعداد پروتون‌ها: 51 ♦ تعداد نوترون‌ها: 71 ♦ عدد اتمی: 51 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 121.7600 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 6697 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 6530 ♦ نقطه ذوب: …

(51) آنتیموان ادامه مطلب »

(33) آرسنیک

♦ نام: آرسنیک ♦ نماد: As ♦ سال کشف: 1250 ♦ کاشف: آلبرتوس ماگنوس ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N5 ♦ تعداد الکترون‌ها: 33 ♦ تعداد پروتون‌ها: 33 ♦ تعداد نوترون‌ها: 42 ♦ عدد اتمی: 33 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 74.921600 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 5727 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 5220 ♦ نقطه ذوب: (C°) 816.9 ♦ …

(33) آرسنیک ادامه مطلب »

(32) ژرمانیم

♦ نام: ژرمانیم ♦ نماد: Ge ♦ سال کشف: 1886 ♦ کاشف: کلمنز الکساندر وینکلر ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N4 ♦ تعداد الکترون‌ها: 32 ♦ تعداد پروتون‌ها: 32 ♦ تعداد نوترون‌ها: 41 ♦ عدد اتمی: 32 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 72.6400 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 5323 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 5600 ♦ نقطه ذوب: (C°) 938.25 …

(32) ژرمانیم ادامه مطلب »

(14) سیلیسیم

♦ نام: سیلیسیم ♦ نماد: Si ♦ سال کشف: 1824 ♦ کاشف: یونس یاکوب برسلیوس ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M4 ♦ تعداد الکترون‌ها: 14 ♦ تعداد پروتون‌ها: 14 ♦ تعداد نوترون‌ها: 14 ♦ عدد اتمی: 14 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 28.08550 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 2330 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 2570 ♦ نقطه ذوب: (C°) 1414 …

(14) سیلیسیم ادامه مطلب »

(5) بور

♦ نام: بور ♦ نماد: B ♦ سال کشف: 1808 ♦ کاشف: ژوزف لویی گیلوساک، لوئیس ژاکوس تنارد و همفری دیوی ♦ لایه‌های الکترونی: K2L3 ♦ تعداد الکترون‌ها: 5 ♦ تعداد پروتون‌ها: 5 ♦ تعداد نوترون‌ها: 6 ♦ عدد اتمی: 5 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 10.8110 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 2460 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) …

(5) بور ادامه مطلب »