فیزیک, فیزیک 1 تجربی, فیزیک 1 ریاضی, فیزیک دهم

خوب است بدانید

خوب است بدانید

این مقاله زیرمجموعه‌ای از صفحه‌ی آموزش فیزیک با نقشه راه کلاسلی است.

خوب است بدانید

مقدمه

این درس به بررسی دو مفهوم کلیدی در اندازه‌گیری، دقت و درستی، می‌پردازد. تفاوت این دو مفهوم و نحوه‌ی محاسبه و گزارش آنها در محاسبات جبری با رقم‌های بامعنا شرح داده می‌شود.

مفاهیم کلیدی

 • دقت: به پراکندگی نتایج اندازه‌گیری حول یک مقدار واقعی اشاره دارد.
 • درستی: به نزدیکیِ میانگین نتایج اندازه‌گیری به مقدار واقعی اشاره دارد.
 • رقم‌های بامعنا: ارقامی هستند که در یک اندازه‌گیری معنی‌دار و قابل اعتماد هستند.

تفاوت دقت و درستی

 • دقت: به پراکندگی نتایج اندازه‌گیری حول یک مقدار واقعی اشاره دارد. به عبارت دیگر، نشان می‌دهد که نتایج اندازه‌گیری چقدر به هم نزدیک هستند.
 • درستی: به نزدیکیِ میانگین نتایج اندازه‌گیری به مقدار واقعی اشاره دارد. به عبارت دیگر، نشان می‌دهد که نتایج اندازه‌گیری چقدر به مقدار واقعی نزدیک هستند.

مثال

فرض کنید 5 بار با یک ترازو جرم یک جسم را اندازه‌گیری می‌کنیم و نتایج زیر را به دست می‌آوریم:

10.1 گرم، 10.2 گرم، 10.3 گرم، 10.4 گرم، 10.5 گرم

 • دقت: در این مثال، دقت اندازه‌گیری بالا است زیرا نتایج اندازه‌گیری به هم نزدیک هستند.
 • درستی: اگر ترازو به درستی تنظیم شده باشد و مقدار واقعی جرم جسم 10.3 گرم باشد، درستی اندازه‌گیری نیز بالا است.

محاسبه‌ی رقم‌های بامعنا

 • در ضرب و تقسیم، تعداد رقم‌های بامعنا در نتیجه‌ی نهایی، برابر با کمترین تعداد رقم‌های بامعنا در اعداد مورد استفاده است.
 • در جمع و تفریق، محل اعشار (تعداد ارقام بعد از ممیز) در نتیجه‌ی نهایی، برابر با کمترین تعداد ارقام بعد از ممیز در اعداد مورد استفاده است.

مثال

 • ضرب: 7.12 * 2.923 * 3.1415 = 65.38014404. با توجه به اینکه 7.12 دارای 3 رقم بامعنا است، نتیجه‌ی نهایی نیز باید 3 رقم بامعنا داشته باشد. بنابراین، 65.4 به عنوان جواب گزارش می‌شود.
 • جمع: 4.8 + 245.41 = 250.21. با توجه به اینکه 4.8 دارای 1 رقم بعد از ممیز است، نتیجه‌ی نهایی نیز باید 1 رقم بعد از ممیز داشته باشد. بنابراین، 250.2 به عنوان جواب گزارش می‌شود.

نتیجه‌گیری

در اندازه‌گیری، دقت و درستی دو مفهوم کلیدی هستند که باید به آنها توجه شود. دقت به پراکندگی نتایج اندازه‌گیری و درستی به نزدیکی نتایج به مقدار واقعی اشاره دارد. محاسبه و گزارش رقم‌های بامعنا در محاسبات جبری حائز اهمیت است.

نکات کلیدی

 • دقت و درستی دو مفهوم مجزا از هم هستند.
 • دقت به پراکندگی نتایج اندازه‌گیری و درستی به نزدیکی نتایج به مقدار واقعی اشاره دارد.
 • در محاسبات جبری، باید به تعداد رقم‌های بامعنا توجه شود.

منبع

موارد قابل بحث

 • در چه مواردی دقت اندازه‌گیری از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
 • در چه مواردی درستی اندازه‌گیری از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
 • چه روش‌هایی برای افزایش دقت و درستی اندازه‌گیری وجود دارد؟

کاربرد درس

این درس در علوم مختلف، از جمله فیزیک، شیمی، و مهندسی، کاربرد دارد. در این علوم، اندازه‌گیری دقیق و صحیح کمیت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

جهت دریافت کامل این دوره‌ی آموزشی لطفاً به صفحات آموزش فیزیک دهم ریاضی و آموزش فیزیک دهم تجربی مراجعه فرمایید.

1 نظر در “خوب است بدانید

 1. کلاسلی گفت:

  کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید