جدول تناوبی, نافلزات, نافلزات واکنش‌پذیر

1 هیدروژن

H

♦ نام: هیدروژن

♦ نماد: H

♦ سال کشف: 1766

♦ کاشف: هنری کاوندیش

♦ لایه‌های الکترونی: K1

♦ تعداد الکترون‌ها: 1

♦ تعداد پروتون‌ها: 1

♦ تعداد نوترون‌ها: 0

♦ عدد اتمی: 1

♦ جرم اتمی: (g/mol) 1.007940

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 0.0899

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) —

♦ نقطه ذوب: (C°) 259.1-

♦ نقطه جوش: (C°) 252.9-

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 259-): جامد

♦ حالت ((C°) 258- تا (C°) 253-): مایع

♦ حالت ((C°) 252- تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: نافلزات واکنش‌پذیر

♦ دوره: 1

♦ گروه: 1

♦ بلوک: s

♦ آرایش الکترونی: 1s1

♦ اعداد کوانتومی: n=1, m=0, l=0

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1- و 1

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 53

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 25

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 37

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 120

♦ الکترونگاتیوی: 2.20

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 72.8

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 1312.0

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 0.1805

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) —

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 14300

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 0.452

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 0.558

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) —

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 75

♦ فراوانی در خورشید: (%) 75

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 2.4

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.15

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 11

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 10

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 7

1 نظر در “1 هیدروژن

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید