جدول تناوبی, گازهای نجیب, نافلزات

10 نئون

Ne

♦ نام: نئون

♦ نماد: Ne

♦ سال کشف: 1898

♦ کاشف: ویلیام رمزی و موریس ویلیام تراورز

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8

♦ تعداد الکترون‌ها: 10

♦ تعداد پروتون‌ها: 10

♦ تعداد نوترون‌ها: 10

♦ عدد اتمی: 10

♦ جرم اتمی: (g/mol) 20.17970

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 0.900

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) —

♦ نقطه ذوب: (C°) 248.6-

♦ نقطه جوش: (C°) 246.1-

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 249-): جامد

♦ حالت ((C°) 248- تا (C°) 246-): مایع

♦ حالت ((C°) 245- تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: گازهای نجیب

♦ دوره: 2

♦ گروه: 18

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: He 2s22p6

♦ اعداد کوانتومی: n=2, m=1, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: —

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 38

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) —

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 69

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 154

♦ الکترونگاتیوی: —

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 0

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 2080.7

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 0.0491

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) —

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 1030.0

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 1.75

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 0.34

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) —

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.13

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.10

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) —

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 7-10×3.0

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 8-10×1.2

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 19

1 نظر در “10 نئون

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید