جدول تناوبی, فلزات, فلزات قلیایی

11 سدیم

Na

♦ نام: سدیم

♦ نماد: Na

♦ سال کشف: 1807

♦ کاشف: همفری دیوی

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M1

♦ تعداد الکترون‌ها: 11

♦ تعداد پروتون‌ها: 11

♦ تعداد نوترون‌ها: 12

♦ عدد اتمی: 11

♦ جرم اتمی: (g/mol) 22.989769280

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 968

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 927

♦ نقطه ذوب: (C°) 97.720

♦ نقطه جوش: (C°) 882.9

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 97): جامد

♦ حالت ((C°) 98 تا (C°) 882): مایع

♦ حالت ((C°) 883 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات قلیایی

♦ دوره: 3

♦ گروه: 1

♦ بلوک: s

♦ آرایش الکترونی: Ne 3s1

♦ اعداد کوانتومی: n=3, m=0, l=0

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1- و 1

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 190

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 180

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 154

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 227

♦ الکترونگاتیوی: 0.93

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 52.8

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 495.8

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 140

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 21

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 1230

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 97.7

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 2.60

♦ سختی برینل: (MPa) 0.69

♦ سختی موس: (MPa) 0.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 6.3

♦ مدول برشی: (GPa) 3.3

♦ مدول یانگ: (GPa) 10

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.0020

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.0040

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.55

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 2.3

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 1.1

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.14

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 20

1 نظر در “11 سدیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید