جدول تناوبی, فلزات, فلزات قلیایی خاکی

12 منیزیم

Mg

♦ نام: منیزیم

♦ نماد: Mg

♦ سال کشف: 1755

♦ کاشف: جوزف بلک و همفری دیوی

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M2

♦ تعداد الکترون‌ها: 12

♦ تعداد پروتون‌ها: 12

♦ تعداد نوترون‌ها: 12

♦ عدد اتمی: 12

♦ جرم اتمی: (g/mol) 24.30500

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1738

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 1584

♦ نقطه ذوب: (C°) 650

♦ نقطه جوش: (C°) 1090

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 649): جامد

♦ حالت ((C°) 650 تا (C°) 1089): مایع

♦ حالت ((C°) 1090 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات قلیایی خاکی

♦ دوره: 3

♦ گروه: 2

♦ بلوک: s

♦ آرایش الکترونی: Ne 3s2

♦ اعداد کوانتومی: n=3, m=0, l=0

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1 و 2

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 145

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 150

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 130

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 173

♦ الکترونگاتیوی: 1.31

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 0

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 737.7

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 160

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 23

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 1020

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 128

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 8.7

♦ سختی برینل: (MPa) 260

♦ سختی موس: (MPa) 2.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 45

♦ مدول برشی: (GPa) 17

♦ مدول یانگ: (GPa) 45

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.060

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.070

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 12

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 2.9

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 0.13

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.027

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 22

1 نظر در “12 منیزیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید