جدول تناوبی, متالوئیدها

14 سیلیسیم

Si

♦ نام: سیلیسیم

♦ نماد: Si

♦ سال کشف: 1824

♦ کاشف: یونس یاکوب برسلیوس

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M4

♦ تعداد الکترون‌ها: 14

♦ تعداد پروتون‌ها: 14

♦ تعداد نوترون‌ها: 14

♦ عدد اتمی: 14

♦ جرم اتمی: (g/mol) 28.08550

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 2330

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 2570

♦ نقطه ذوب: (C°) 1414

♦ نقطه جوش: (C°) 2900

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1413): جامد

♦ حالت ((C°) 1414 تا (C°) 2899): مایع

♦ حالت ((C°) 2900 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: متالوئیدها

♦ دوره: 3

♦ گروه: 14

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: Ne 3s23p2

♦ اعداد کوانتومی: n=3, m=0, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 4-، 3-، 2-، 1-، 1، 2، 3 و 4

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 111

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 110

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 111

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 210

♦ الکترونگاتیوی: 1.90

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 133.6

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 786.5

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 150

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 0.0010

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 710

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 359

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 50.2

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) 6.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 100

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) 47

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.070

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.090

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 14

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 27

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 0.00010

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.026

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 23

1 نظر در “14 سیلیسیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید