جدول تناوبی, نافلزات, نافلزات واکنش‌پذیر

15 فسفر

P

♦ نام: فسفر

♦ نماد: P

♦ سال کشف: 1669

♦ کاشف: هنیگ براند

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M5

♦ تعداد الکترون‌ها: 15

♦ تعداد پروتون‌ها: 15

♦ تعداد نوترون‌ها: 16

♦ عدد اتمی: 15

♦ جرم اتمی: (g/mol) 30.9737620

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1823

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) —

♦ نقطه ذوب: (C°) 44.15

♦ نقطه جوش: (C°) 280.5

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 44): جامد

♦ حالت ((C°) 45 تا (C°) 280): مایع

♦ حالت ((C°) 281 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: نافلزات واکنش‌پذیر

♦ دوره: 3

♦ گروه: 15

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: He 3s23p3

♦ اعداد کوانتومی: n=3, m=1, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 3-، 2-، 1-، 1، 2، 3، 4 و 5

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 98

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 100

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 106

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 180

♦ الکترونگاتیوی: 2.19

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 72

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 1011.8

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 0.236

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 10

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 769.7

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 12.4

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 0.64

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 11

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.00070

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.00070

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.11

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.099

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 6-10×7.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 1.1

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 23

1 نظر در “15 فسفر

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید