جدول تناوبی, نافلزات, نافلزات واکنش‌پذیر

16 گوگرد

S

♦ نام: گوگرد

♦ نماد: S

♦ سال کشف: 500 پیش از میلاد

♦ کاشف: —

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M6

♦ تعداد الکترون‌ها: 16

♦ تعداد پروتون‌ها: 16

♦ تعداد نوترون‌ها: 16

♦ عدد اتمی: 16

♦ جرم اتمی: (g/mol) 32.0650

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1960

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 1819

♦ نقطه ذوب: (C°) 115.21

♦ نقطه جوش: (C°) 444.72

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 115): جامد

♦ حالت ((C°) 116 تا (C°) 444): مایع

♦ حالت ((C°) 445 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: نافلزات واکنش‌پذیر

♦ دوره: 3

♦ گروه: 16

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: Ne 3s23p4

♦ اعداد کوانتومی: n=3, m=-1, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2-، 1-، 1، 2، 3، 4، 5 و 6

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 88

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 100

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 102

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 180

♦ الکترونگاتیوی: 2.58

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 200

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 999.6

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 0.205

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 1.0×10-21

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 705

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 9.8

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 1.73

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) 2

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 7.7

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.050

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.040

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 4.0

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.042

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 0.093

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.20

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 24

1 نظر در “16 گوگرد

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید