جدول تناوبی, نافلزات, نافلزات واکنش‌پذیر

17 کلر

Cl

♦ نام: کلر

♦ نماد: Cl

♦ سال کشف: 1774

♦ کاشف: کارل ویلهلم شیله

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M7

♦ تعداد الکترون‌ها: 17

♦ تعداد پروتون‌ها: 17

♦ تعداد نوترون‌ها: 18

♦ عدد اتمی: 17

♦ جرم اتمی: (g/mol) 35.4530

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 3.214

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) —

♦ نقطه ذوب: (C°) 101.5-

♦ نقطه جوش: (C°) 34.040-

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 102-): جامد

♦ حالت ((C°) 101- تا (C°) 34-): مایع

♦ حالت ((C°) 33- تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: نافلزات واکنش‌پذیر

♦ دوره: 3

♦ گروه: 17

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: Ne 3s23p5

♦ اعداد کوانتومی: n=3, m=0, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1-، 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 79

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 100

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 99

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 175

♦ الکترونگاتیوی: 3.16

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 349

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 1251.2

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 0.0089

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 1.0×10-8

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 478.2

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 10.2

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 3.2

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 1.1

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.000100

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.00080

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.037

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.017

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 2.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.12

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 24

1 نظر در “17 کلر

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید