جدول تناوبی, گازهای نجیب, نافلزات

18 آرگون

Ar

♦ نام: آرگون

♦ نماد: Ar

♦ سال کشف: 1894

♦ کاشف: ویلیام رمزی

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M8

♦ تعداد الکترون‌ها: 18

♦ تعداد پروتون‌ها: 18

♦ تعداد نوترون‌ها: 22

♦ عدد اتمی: 18

♦ جرم اتمی: (g/mol) 39.9480

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1.784

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) —

♦ نقطه ذوب: (C°) 189-

♦ نقطه جوش: (C°) 186-

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 190-): جامد

♦ حالت ((C°) 189- تا (C°) 186-): مایع

♦ حالت ((C°) 185- تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: گازهای نجیب

♦ دوره: 3

♦ گروه: 18

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: Ne 3s23p6

♦ اعداد کوانتومی: n=3, m=1, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: —

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 71

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 71

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 97

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 188

♦ الکترونگاتیوی: —

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 0

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 1520.6

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 0.01772

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) —

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 520.33

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 6.5

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 1.18

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) —

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.020

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.0070

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) —

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.00015

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 0.000045

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 24

1 نظر در “18 آرگون

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید