جدول تناوبی, فلزات, فلزات قلیایی

19 پتاسیم

K

♦ نام: پتاسیم

♦ نماد: K

♦ سال کشف: 1807

♦ کاشف: همفری دیوی

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M8N1

♦ تعداد الکترون‌ها: 19

♦ تعداد پروتون‌ها: 19

♦ تعداد نوترون‌ها: 20

♦ عدد اتمی: 19

♦ جرم اتمی: (g/mol) 39.09830

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 856

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 828

♦ نقطه ذوب: (C°) 63.380

♦ نقطه جوش: (C°) 758.9

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 63): جامد

♦ حالت ((C°) 64 تا (C°) 758): مایع

♦ حالت ((C°) 759 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات قلیایی

♦ دوره: 4

♦ گروه: 1

♦ بلوک: s

♦ آرایش الکترونی: Ar 4s1

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=0, l=0

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1- و 1

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 243

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 220

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 196

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 275

♦ الکترونگاتیوی: 0.82

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 48.4

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 418.8

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 100

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 14

♦ گونه مغناطیسی: —

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 757

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 76.9

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 2.33

♦ سختی برینل: (MPa) 0.363

♦ سختی موس: (MPa) 0.4

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 3.1

♦ مدول برشی: (GPa) 1.3

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.00030

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.00040

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.070

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 1.5

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 0.042

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.20

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 24

1 نظر در “19 پتاسیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید