جدول تناوبی, گازهای نجیب, نافلزات

2 هلیم

He

♦ نام: هلیم

♦ نماد: He

♦ سال کشف: 1895

♦ کاشف: پیر ژول سزار ژانسن و جوزف نورمن لاکیر

♦ لایه‌های الکترونی: K2

♦ تعداد الکترون‌ها: 2

♦ تعداد پروتون‌ها: 2

♦ تعداد نوترون‌ها: 2

♦ عدد اتمی: 2

♦ جرم اتمی: (g/mol) 4.0026020

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 0.1785

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) —

♦ نقطه ذوب: (C°) —

♦ نقطه جوش: (C°) 269-

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 269-): مایع

♦ حالت ((C°) 268- تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: گازهای نجیب

♦ دوره: 1

♦ گروه: 18

♦ بلوک: s

♦ آرایش الکترونی: 1s2

♦ اعداد کوانتومی: n=1, m=0, l=0

♦ حالت‌های اکسیداسیون: —

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 31

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) —

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 32

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 140

♦ الکترونگاتیوی: —

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 0

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 2372.3

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 0.1513

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) —

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 5193.1

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 0.083

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 0.02

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) —

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 23

♦ فراوانی در خورشید: (%) 23

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) —

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 7-10×5.5

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 10-10×7.2

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 9

1 نظر در “2 هلیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید