جدول تناوبی, فلزات, فلزات قلیایی خاکی

20 کلسیم

Ca

♦ نام: کلسیم

♦ نماد: Ca

♦ سال کشف: 1808

♦ کاشف: همفری دیوی

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M8N2

♦ تعداد الکترون‌ها: 20

♦ تعداد پروتون‌ها: 20

♦ تعداد نوترون‌ها: 20

♦ عدد اتمی: 20

♦ جرم اتمی: (g/mol) 40.0780

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1550

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 1378

♦ نقطه ذوب: (C°) 841.9

♦ نقطه جوش: (C°) 1484

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 841): جامد

♦ حالت ((C°) 842 تا (C°) 1483): مایع

♦ حالت ((C°) 1484 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات قلیایی خاکی

♦ دوره: 4

♦ گروه: 2

♦ بلوک: s

♦ آرایش الکترونی: Ar 4s2

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=0, l=0

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1 و 2

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 194

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 180

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 174

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.0

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 2.37

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 589.8

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 200

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 29

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 631

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 155

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 8.54

♦ سختی برینل: (MPa) 167

♦ سختی موس: (MPa) 1.75

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 17

♦ مدول برشی: (GPa) 7.4

♦ مدول یانگ: (GPa) 20

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.0070

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.0070

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 1.1

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 5.0

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 0.00042

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 1.4

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 24

1 نظر در “20 کلسیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید