جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

21 اسکاندیم

Sc

♦ نام: اسکاندیم

♦ نماد: Sc

♦ سال کشف: 1879

♦ کاشف: لارس فردریک نیلسون

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M9N2

♦ تعداد الکترون‌ها: 21

♦ تعداد پروتون‌ها: 21

♦ تعداد نوترون‌ها: 24

♦ عدد اتمی: 21

♦ جرم اتمی: (g/mol) 44.9559120

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 2985

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 2800

♦ نقطه ذوب: (C°) 1541

♦ نقطه جوش: (C°) 2830

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1540): جامد

♦ حالت ((C°) 1541 تا (C°) 2829): مایع

♦ حالت ((C°) 2830 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 4

♦ گروه: 3

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Ar 4s23d1

♦ اعداد کوانتومی: n=3, m=-2, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1، 2 و 3

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 184

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 160

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 144

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.36

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 18.1

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 633.1

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 16

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 1.8

♦ گونه مغناطیسی: —

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 567

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 318

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 16

♦ سختی برینل: (MPa) 750

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 57

♦ مدول برشی: (GPa) 29

♦ مدول یانگ: (GPa) 74

♦ فراوانی در جهان: (%) 6-10×3.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 6-10×4.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.00064

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.0026

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 10-10×1.5

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 25

1 نظر در “21 اسکاندیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید