جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

22 تیتانیم

Ti

♦ نام: تیتانیم

♦ نماد: Ti

♦ سال کشف: 1791

♦ کاشف: ویلیام گرگور

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M10N2

♦ تعداد الکترون‌ها: 22

♦ تعداد پروتون‌ها: 22

♦ تعداد نوترون‌ها: 26

♦ عدد اتمی: 22

♦ جرم اتمی: (g/mol) 47.8670

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 4507

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 4110

♦ نقطه ذوب: (C°) 1668

♦ نقطه جوش: (C°) 3287

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1667): جامد

♦ حالت ((C°) 1668 تا (C°) 3286): مایع

♦ حالت ((C°) 3287 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 4

♦ گروه: 4

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Ar 4s23d2

♦ اعداد کوانتومی: n=3, m=-1, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1-، 2، 3 و 4

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 176

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 140

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 136

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.54

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 7.6

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 658.8

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 22

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 2.5

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 520

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 425

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 18.7

♦ سختی برینل: (MPa) 716

♦ سختی موس: (MPa) 6

♦ سختی ویکرز: (MPa) 970

♦ مدول حجمی: (GPa) 110

♦ مدول برشی: (GPa) 44

♦ مدول یانگ: (GPa) 116

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.00030

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.00040

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.054

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.66

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 7-10×1.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 26

1 نظر در “22 تیتانیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید