جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

23 وانادیم

V

♦ نام: وانادیم

♦ نماد: V

♦ سال کشف: 1801

♦ کاشف: آندرس مانوئل دل ریو

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M11N2

♦ تعداد الکترون‌ها: 23

♦ تعداد پروتون‌ها: 23

♦ تعداد نوترون‌ها: 28

♦ عدد اتمی: 23

♦ جرم اتمی: (g/mol) 50.94150

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 6110

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 5500

♦ نقطه ذوب: (C°) 1910

♦ نقطه جوش: (C°) 3407

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1909): جامد

♦ حالت ((C°) 1910 تا (C°) 3406): مایع

♦ حالت ((C°) 3407 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 4

♦ گروه: 5

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Ar 4s23d3

♦ اعداد کوانتومی: n=3, m=0, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1-، 1، 2، 3، 4 و 5

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 171

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 135

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 125

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.63

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 50.6

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 650.9

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 31

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 5.0

♦ گونه مغناطیسی: —

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 489

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 453

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 22.8

♦ سختی برینل: (MPa) 628

♦ سختی موس: (MPa) 7

♦ سختی ویکرز: (MPa) 628

♦ مدول حجمی: (GPa) 160

♦ مدول برشی: (GPa) 47

♦ مدول یانگ: (GPa) 128

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.000100

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.000040

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.0061

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.019

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 7-10×1.5

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 6-10×3.0

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 26

1 نظر در “23 وانادیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید