جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

24 کروم

Cr

♦ نام: کروم

♦ نماد: Cr

♦ سال کشف: 1797

♦ کاشف: لوئیس نیکلاس واکوئلین

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M13N1

♦ تعداد الکترون‌ها: 24

♦ تعداد پروتون‌ها: 24

♦ تعداد نوترون‌ها: 28

♦ عدد اتمی: 24

♦ جرم اتمی: (g/mol) 51.99610

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 7190

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 6300

♦ نقطه ذوب: (C°) 1907

♦ نقطه جوش: (C°) 2671

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1906): جامد

♦ حالت ((C°) 1907 تا (C°) 2670): مایع

♦ حالت ((C°) 2671 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 4

♦ گروه: 6

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Ar 4s13d5

♦ اعداد کوانتومی: n=3, m=2, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2-، 1-، 1، 2، 3، 4، 5 و 6

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 166

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 140

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 127

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.66

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 64.3

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 652.9

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 94

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 7.9

♦ گونه مغناطیسی: پادفرومغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 448

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 339

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 20.5

♦ سختی برینل: (MPa) 1120

♦ سختی موس: (MPa) 8.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) 1060

♦ مدول حجمی: (GPa) 160

♦ مدول برشی: (GPa) 115

♦ مدول یانگ: (GPa) 279

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.0015

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.0020

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.30

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.014

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 8-10×6.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 6-10×3.0

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 26

1 نظر در “24 کروم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید