جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

25 منگنز

♦ نام: منگنز

♦ نماد: Mn

♦ سال کشف: 1774

♦ کاشف: یوهان گوتلیب گاهن و ایگناتیوس گوتفرید کایم

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M13N2

♦ تعداد الکترون‌ها: 25

♦ تعداد پروتون‌ها: 25

♦ تعداد نوترون‌ها: 30

♦ عدد اتمی: 25

♦ جرم اتمی: (g/mol) 54.9380450

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 7470

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 5950

♦ نقطه ذوب: (C°) 1246

♦ نقطه جوش: (C°) 2061

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1245): جامد

♦ حالت ((C°) 1246 تا (C°) 2060): مایع

♦ حالت ((C°) 2061 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 4

♦ گروه: 7

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Ar 4s23d5

♦ اعداد کوانتومی: n=3, m=2, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 3-، 2-، 1-، 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 161

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 140

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 139

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.55

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 0

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 717.3

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 7.8

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 0.62

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 479

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 220

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 13.2

♦ سختی برینل: (MPa) 196

♦ سختی موس: (MPa) 6

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 120

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) 198

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.00080

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.0010

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.27

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.11

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 7-10×2.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.000020

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 26

مطالب مرتبط

1 نظر در “25 منگنز

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید