جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

26 آهن

Fe

♦ نام: آهن

♦ نماد: Fe

♦ سال کشف: 2000 پیش از میلاد

♦ کاشف: —

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M14N2

♦ تعداد الکترون‌ها: 26

♦ تعداد پروتون‌ها: 26

♦ تعداد نوترون‌ها: 30

♦ عدد اتمی: 26

♦ جرم اتمی: (g/mol) 55.8450

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 7874

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 6980

♦ نقطه ذوب: (C°) 1538

♦ نقطه جوش: (C°) 2861

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1537): جامد

♦ حالت ((C°) 1538 تا (C°) 2860): مایع

♦ حالت ((C°) 2861 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 4

♦ گروه: 8

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Ar 4s23d6

♦ اعداد کوانتومی: n=3, m=-2, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2-، 1-، 1، 2، 3، 4، 5 و 6

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 156

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 140

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 125

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.83

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 15.7

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 762.5

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 80

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 10

♦ گونه مغناطیسی: فرومغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 449

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 347

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 13.8

♦ سختی برینل: (MPa) 490

♦ سختی موس: (MPa) 4

♦ سختی ویکرز: (MPa) 608

♦ مدول حجمی: (GPa) 170

♦ مدول برشی: (GPa) 82

♦ مدول یانگ: (GPa) 211

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.11

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.10

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 22

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 6.3

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 7-10×3.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.0060

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 28

1 نظر در “26 آهن

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید