جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

27 کبالت

♦ نام: کبالت

♦ نماد: Co

♦ سال کشف: 1735

♦ کاشف: جرج برندت

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M15N2

♦ تعداد الکترون‌ها: 27

♦ تعداد پروتون‌ها: 27

♦ تعداد نوترون‌ها: 32

♦ عدد اتمی: 27

♦ جرم اتمی: (g/mol) 58.9331950

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 8900

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 7750

♦ نقطه ذوب: (C°) 1495

♦ نقطه جوش: (C°) 2927

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1494): جامد

♦ حالت ((C°) 1495 تا (C°) 2926): مایع

♦ حالت ((C°) 2927 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 4

♦ گروه: 9

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Ar 4s23d7

♦ اعداد کوانتومی: n=3, m=-1, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1-، 1، 2، 3، 4 و 5

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 152

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 135

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 126

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.88

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 63.7

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 760.4

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 100

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 17

♦ گونه مغناطیسی: فرومغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 421

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 375

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 16.2

♦ سختی برینل: (MPa) 700

♦ سختی موس: (MPa) 5

♦ سختی ویکرز: (MPa) 1043

♦ مدول حجمی: (GPa) 180

♦ مدول برشی: (GPa) 75

♦ مدول یانگ: (GPa) 209

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.00030

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.00040

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.059

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.0030

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 9-10×8.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 6-10×2.0

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 29

مطالب مرتبط

1 نظر در “27 کبالت

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید