جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

29 مس

Cu

♦ نام: مس

♦ نماد: Cu

♦ سال کشف: 8000 پیش از میلاد

♦ کاشف: —

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N1

♦ تعداد الکترون‌ها: 29

♦ تعداد پروتون‌ها: 29

♦ تعداد نوترون‌ها: 35

♦ عدد اتمی: 29

♦ جرم اتمی: (g/mol) 63.5460

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 8960

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 8020

♦ نقطه ذوب: (C°) 1084.62

♦ نقطه جوش: (C°) 2562

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1084): جامد

♦ حالت ((C°) 1085 تا (C°) 2561): مایع

♦ حالت ((C°) 2562 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 4

♦ گروه: 11

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Ar 4s13d10

♦ اعداد کوانتومی: n=3, m=2, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1، 2، 3 و 4

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 145

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 135

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 138

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 140

♦ الکترونگاتیوی: 1.90

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 118.4

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 745.5

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 400

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 59

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 384.4

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 300

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 13.1

♦ سختی برینل: (MPa) 874

♦ سختی موس: (MPa) 3

♦ سختی ویکرز: (MPa) 369

♦ مدول حجمی: (GPa) 140

♦ مدول برشی: (GPa) 48

♦ مدول یانگ: (GPa) 130

♦ فراوانی در جهان: (%) 6-10×6.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.000070

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.011

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.0068

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 7-10×3.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.00010

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 29

1 نظر در “29 مس

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید