جدول تناوبی, فلزات, فلزات قلیایی

3 لیتیم

Li

♦ نام: لیتیم

♦ نماد: Li

♦ سال کشف: 1817

♦ کاشف: جان آگوست آرفودسون

♦ لایه‌های الکترونی: K2L1

♦ تعداد الکترون‌ها: 3

♦ تعداد پروتون‌ها: 3

♦ تعداد نوترون‌ها: 4

♦ عدد اتمی: 3

♦ جرم اتمی: (g/mol) 6.9410

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 535

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 512

♦ نقطه ذوب: (C°) 180.54

♦ نقطه جوش: (C°) 1342

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 180): جامد

♦ حالت ((C°) 181 تا (C°) 1341): مایع

♦ حالت ((C°) 1342 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات قلیایی

♦ دوره: 2

♦ گروه: 1

♦ بلوک: s

♦ آرایش الکترونی: He 2s1

♦ اعداد کوانتومی: n=2, m=0, l=0

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 167

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 145

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 134

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 182

♦ الکترونگاتیوی: 0.98

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 59.6

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 520.2

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 85

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 11

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 3570

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 147

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 3.0

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) 0.6

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 11

♦ مدول برشی: (GPa) 4.2

♦ مدول یانگ: (GPa) 4.9

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×6.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 9-10×6.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.00017

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.0017

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 0.000018

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 6-10×3.0

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 10

1 نظر در “3 لیتیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید