جدول تناوبی, متالوئیدها

32 ژرمانیم

Ge

♦ نام: ژرمانیم

♦ نماد: Ge

♦ سال کشف: 1886

♦ کاشف: کلمنز الکساندر وینکلر

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N4

♦ تعداد الکترون‌ها: 32

♦ تعداد پروتون‌ها: 32

♦ تعداد نوترون‌ها: 41

♦ عدد اتمی: 32

♦ جرم اتمی: (g/mol) 72.6400

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 5323

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 5600

♦ نقطه ذوب: (C°) 938.25

♦ نقطه جوش: (C°) 2820

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 938): جامد

♦ حالت ((C°) 939 تا (C°) 2819): مایع

♦ حالت ((C°) 2820 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: متالوئیدها

♦ دوره: 4

♦ گروه: 14

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: Ar 4s23d104p2

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=0, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 4-، 1، 2، 3 و 4

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 125

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 125

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 122

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 2.01

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 119

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 762

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 60

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 0.0020

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 321.4

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 334

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 31.8

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) 6

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) —

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.000020

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.000020

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.0021

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.00014

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 9-10×6.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 32

1 نظر در “32 ژرمانیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید