جدول تناوبی, متالوئیدها

33 آرسنیک

As

♦ نام: آرسنیک

♦ نماد: As

♦ سال کشف: 1250

♦ کاشف: آلبرتوس ماگنوس

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N5

♦ تعداد الکترون‌ها: 33

♦ تعداد پروتون‌ها: 33

♦ تعداد نوترون‌ها: 42

♦ عدد اتمی: 33

♦ جرم اتمی: (g/mol) 74.921600

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 5727

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 5220

♦ نقطه ذوب: (C°) 816.9

♦ نقطه جوش: (C°) 614

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 613): جامد

♦ حالت ((C°) 614 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: متالوئیدها

♦ دوره: 4

♦ گروه: 15

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: Ar 4s23d104p3

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=1, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 3-، 2، 3 و 5

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 114

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 115

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 119

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 185

♦ الکترونگاتیوی: 2.18

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 78

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 947.0

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 50

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 3.3

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 328

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 32.4

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 27.7

♦ سختی برینل: (MPa) 1440

♦ سختی موس: (MPa) 3.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 22

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) 8

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×8.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) —

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.00018

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.00021

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 7-10×2.3

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 6-10×5.0

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 33

1 نظر در “33 آرسنیک

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید