جدول تناوبی, نافلزات, نافلزات واکنش‌پذیر

34 سلنیم

♦ نام: سلنیم

♦ نماد: Se

♦ سال کشف: 1817

♦ کاشف: یونس یاکوب برسلیوس

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N6

♦ تعداد الکترون‌ها: 34

♦ تعداد پروتون‌ها: 34

♦ تعداد نوترون‌ها: 45

♦ عدد اتمی: 34

♦ جرم اتمی: (g/mol) 78.9600

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 4819

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 3990

♦ نقطه ذوب: (C°) 221

♦ نقطه جوش: (C°) 685

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 220): جامد

♦ حالت ((C°) 221 تا (C°) 684): مایع

♦ حالت ((C°) 685 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: نافلزات واکنش‌پذیر

♦ دوره: 4

♦ گروه: 16

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: Ar 4s23d104p4

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=-1, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2-، 1، 2، 4 و 6

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 103

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 115

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 116

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 190

♦ الکترونگاتیوی: 2.55

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 195

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 941.0

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 0.52

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) —

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 321.2

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 26

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 5.4

♦ سختی برینل: (MPa) 736

♦ سختی موس: (MPa) 2

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 8.3

♦ مدول برشی: (GPa) 3.7

♦ مدول یانگ: (GPa) 10

♦ فراوانی در جهان: (%) 6-10×3.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) —

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.0013

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 6-10×5.0

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 8-10×4.5

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 6-10×5.0

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 30

مطالب مرتبط

1 نظر در “34 سلنیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید