جدول تناوبی, نافلزات, نافلزات واکنش‌پذیر

35 برم

♦ نام: برم

♦ نماد: Br

♦ سال کشف: 1826

♦ کاشف: آنتوان جروم بالارد و کارل جاکوب لوویگ

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N7

♦ تعداد الکترون‌ها: 35

♦ تعداد پروتون‌ها: 35

♦ تعداد نوترون‌ها: 45

♦ عدد اتمی: 35

♦ جرم اتمی: (g/mol) 79.9040

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 3120

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 3120

♦ نقطه ذوب: (C°) 7.350-

♦ نقطه جوش: (C°) 58.9

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 8-): جامد

♦ حالت ((C°) 7- تا (C°) 58): مایع

♦ حالت ((C°) 59 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: نافلزات واکنش‌پذیر

♦ دوره: 4

♦ گروه: 17

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: Ar 4s23d104p5

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=0, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1-، 1، 3، 4، 5 و 7

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 94

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 115

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 114

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 185

♦ الکترونگاتیوی: 2.96

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 324.6

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 1139.9

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 0.12

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 1.0×10-16

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 947.3

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 14.8

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 5.8

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 1.9

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×7.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) —

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.00012

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.00030

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 0.0067

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.00029

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 31

مطالب مرتبط

1 نظر در “35 برم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید