جدول تناوبی, گازهای نجیب, نافلزات

36 کریپتون

Kr

♦ نام: کریپتون

♦ نماد: Kr

♦ سال کشف: 1898

♦ کاشف: ویلیام رمزی و موریس ویلیام تراورز

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N8

♦ تعداد الکترون‌ها: 36

♦ تعداد پروتون‌ها: 36

♦ تعداد نوترون‌ها: 48

♦ عدد اتمی: 36

♦ جرم اتمی: (g/mol) 83.7980

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 3.75

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) —

♦ نقطه ذوب: (C°) 157.36-

♦ نقطه جوش: (C°) 153.22-

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 158-): جامد

♦ حالت ((C°) 157- تا (C°) 154-): مایع

♦ حالت ((C°) 153- تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: گازهای نجیب

♦ دوره: 4

♦ گروه: 18

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: Ar 4s23d104p6

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=1, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 88

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) —

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 110

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 202

♦ الکترونگاتیوی: 3.0

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 0

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 1350.8

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 0.00943

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) —

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 248.05

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 9.02

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 1.64

♦ سختی برینل: (MPa) —

♦ سختی موس: (MPa) —

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) —

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 6-10×4.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) —

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) —

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 8-10×1.5

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 8-10×2.1

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 32

1 نظر در “36 کریپتون

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید