جدول تناوبی, فلزات, فلزات قلیایی

37 روبیدیم

Rb

♦ نام: روبیدیم

♦ نماد: Rb

♦ سال کشف: 1861

♦ کاشف: رابرت ویلهلم ابرهارد بونزن و گوستاو رابرت کیرشهف

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N8O1

♦ تعداد الکترون‌ها: 37

♦ تعداد پروتون‌ها: 37

♦ تعداد نوترون‌ها: 48

♦ عدد اتمی: 37

♦ جرم اتمی: (g/mol) 85.46780

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1532

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 1460

♦ نقطه ذوب: (C°) 39.310

♦ نقطه جوش: (C°) 688

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 39): جامد

♦ حالت ((C°) 40 تا (C°) 687): مایع

♦ حالت ((C°) 688 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات قلیایی

♦ دوره: 5

♦ گروه: 1

♦ بلوک: s

♦ آرایش الکترونی: Kr 5s1

♦ اعداد کوانتومی: n=5, m=0, l=0

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1- و 1

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 265

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 235

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 211

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 0.82

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 46.9

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 403.0

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 58

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 8.3

♦ گونه مغناطیسی: —

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 364

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 72

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 2.19

♦ سختی برینل: (MPa) 0.216

♦ سختی موس: (MPa) 0.3

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 2.5

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) 2.4

♦ فراوانی در جهان: (%) 6-10×1.00

♦ فراوانی در خورشید: (%) 6-10×3.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.00032

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.0060

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 0.000012

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.00046

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 32

1 نظر در “37 روبیدیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید